Όροι και Προϋποθέσεις – Αποποίηση Ευθυνών.

Acceptance of Terms of Use.

 

1. TERMS OF USE

Η ιστοσελίδα (site – e-shop) mmscomgr.gcom, έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας, θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να τους αποδεχτεί, προτού προβεί στην επίσκεψη και την χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα (site – e-shop) mmscomgr.gcom, δεν φέρνει καμιά ευθύνη εάν ο επισκέπτης – χρήστης, επισκεφτεί ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, χωρίς να διαβάσει και να αποδεχτεί τους παρακάτω όρους.

2. WHO WE ARE.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «mmscomgr.gcom», είναι κατάστημα που πουλάει το Θαυματουργό Ορυκτό Διάλυμα MMS, καθώς και τα βασικά πρωτόκολλα χρήσης του.

3. PROTECTION OF MINORS

3.1. This website is addressed exclusively to adults in accordance with the law of each user's place of residence (in Greece an adult is considered to be anyone who has reached the age of 21).

3.2. Σε περίπτωση που παρά την προειδοποίηση , δηλωθεί ψευδώς ότι ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα 21 του χρόνια το mmscomgr.gcom δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεση τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ενώ  τα άτομα αυτά θα ευθύνονται προσωπικά για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στο mmscomgr.gcom ή σε οποιονδήποτε τρίτο από την ψευδή αυτή δήλωση.

3.3. Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως, εταιρίας, συνεταιρισμού, franchise) και συνεπώς δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων δια του «mmscomgr.gcom».

3.4. Το σήμα, το λογότυπο, τα γραφικά, τα animation και ο γενικότερος διασχηματισμός του «mmscomgr.gcom», προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή αναδημοσίευση ολικά ή μερικά από οποιονδήποτε τρίτο περιεχόμενου του «mmscomgr.gcom» (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται το γραφικό του λογότυπου, αποσπάσματα από τις αγγελίες, άρθρα της ιστοσελίδας).

However, the inclusion of a link is allowed.

3.5. By purchasing/ordering mms mineral solution, you accept that the information provided on this website has not been approved or validated by the Food and Drug Administration. Our intention is to provide this product for educational purposes only and in NO way do we express our intention to substitute for the advice that only a properly trained and licensed medical practitioner can give.

3.6. Under no circumstances is the information contained in this website designed to cure, treat, diagnose or prevent disease, nor to replace or suggest discontinuing one's existing medical treatment.

3.7. Ας είναι γνωστό ότι τυχόν εξερχόμενοι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους ή πηγές πληροφοριών είναι και πάλι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνονται ή υποτίθεται ότι είναι πραγματικές. Το mmscomgr.gcom, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα προϊόντα ούτε για το πληροφοριακό περιεχόμενο που βρίσκεται σε συνδεδεμένους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που πωλούνται εντός αυτού του ιστότοπου.

3.8. To mmscomgr.gcom δεν ισχυρίζεται ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα ούτε υποκαθιστά τη διαγνωστική ικανότητα του κατάλληλα πιστοποιημένου ιατρού σας. Οποιαδήποτε ιδέα ή υποβλητικό υλικό που βρίσκεται μέσα στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου δεν έχει σκοπό να σας δώσει την εντύπωση ότι η αυτοδιάγνωση υποστηρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από εμάς.

3.9. Be it known that by purchasing a product, namely the "miracle mineral solution mms from this website, you consent to and assume any liability or consequential liability placed on the purchaser regarding any potential damage, loss or injury you feel you experience as a result of exposure to any content, product or information provided on this website.

3.10. Remember, always consult your doctor or health care professional when you have any serious medical condition.

4. REGISTRATION

4.1. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα mmscomgr.gcom επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ορίζεται από την ελληνική έννομη τάξη.

4.2. Upon registration, the user is obliged to provide true, accurate, valid and complete information regarding the data requested in the relevant requests for access to its contents/services and to maintain and update his/her registration data in order to keep them true, accurate, valid, up-to-date and complete.

Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί από το mmscomgr.gcom ότι τα απαιτούμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας δεν τηρούνται , η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή. (Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρήση της ιστοσελίδας (site) δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεται σε άτομα κάτω των 21 ετών).

4.3. Ο χρήστης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα παραλαμβάνει μέσω e-mail επιβεβαίωση του κωδικού που ο ίδιος επέλεξε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος δήλωσε. Ο ίδιος ο χρήστης παραμένει προσωπικά και  αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό του και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα το mmscomgr.gcom, σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε γενομένη ή πιθανή παράβαση ασφαλείας.

In addition, the user is solely responsible for the careful use of their account and the formal log out of the account at the end of each use. Upon completion of the registration process, the user will receive an e-mail confirmation of the code he/she has chosen to the e-mail address he/she has provided. The user himself remains personally and exclusively responsible for all actions carried out from his account and is obliged to immediately notify mmscomgr.com, in case he becomes aware of any unauthorized use of his account or any committed or possible security breach.

4.4. Για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει σε χρήστη ή σε τρίτο άτομο από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων  το mmscomgr.gcom ουδεμία ευθύνη φέρει.

5. EXTERNAL CONNECTIONS

Το mmscomgr.gcom ενδέχεται να περιέχει εξωτερικούς υπερσυνδέσμους  (url-links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση μετάβασης του χρήστη σε παραπομπές. H παροχή συνδέσεων από το mmscomgr.gcom δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση υιοθέτηση του περιεχομένου των διαδικτυακών αυτών τόπων, ή ανάληψη ευθυνών για αυτούς ή για τις παρεχόμενες από αυτούς συνδέσεις, ούτε αποτελεί εγγύηση για τη διαθεσιμότητα τους.

For problems that may arise during the visit or use of these websites, they are solely responsible.

6. DISCLAIMER

6.1. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το mmscomgr.gcom δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει αυτός απολύτως αυτοβούλως.

6.2. Oι διαφημίσεις και τα παρεχόμενα links που εμφανίζονται στο mmscomgr.gcom λαμβάνονται απευθείας από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ή εταιρεία), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

7. NON-PROVISION OF GUARANTEES

7.1. To mmscomgr.gcom, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

7.2. To mmscomgr.gcom δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στα ανωτέρω θα διορθώνονται.

Επίσης το mmscomgr.gcom δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ίδιο και οι λοιπές ιστοσελίδες (site), τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8. APPLICABLE LAW

8.1. Oι παρόντες όροι χρήσης του mmscomgr.gcom, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ελλάδας για όποια διαφορά ενδέχεται να προκύψει.

8.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε κάθε περίπτωση το mmscomgr.gcom διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων αυτών, χωρίς  να έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους επισκέπτες ή χρήστες για το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και με την πολιτική απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας αυτής , οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του mmscomgr.gcom.

9. PRIVACY POLICY - COOKIES

9.1. The Company may - and the visitor/user/member accepts it - on the website (site) may use cookies for the recognition by the visitor/user of certain services and pages. Any provision of the above terms becomes in any way contrary to the law, shall automatically cease to apply and shall be deemed not included herein, without in any way affecting the validity of the other terms. In any case, mmscomgr.com reserves the right to change these terms, without having the obligation to inform visitors or users of the applicable legal framework. If a user does not agree with the terms of use provided herein, as well as with the privacy policy that is an integral part of this agreement, he/she must not use the services of mmscomgr.com.

Cookies are small text files that are stored on the computer of each user/visitor during his/her navigation on the site. Usually they describe the visitor's/user's data, such as name (username) and password (password) in order, when visiting the site again, not to be necessary to submit the above data for the entry and navigation of this (the user) on the site.

9.2. To ensure the proper functioning of the website, we sometimes place small data files on your computer, so-called "cookies". Most large websites or internet service providers do the same.

Cookies help the site remember the parameters you set, and other preferences for how you want to view the site on your computer screen. This way you do not have to set these parameters again each time you visit us.

9.3. We do not use cookies to identify you, but only so that the website can work better in a way that suits you.

9.4. You can control and/or delete cookies whenever you want. For more details, visit AboutCookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most internet browsers (internet browsers) to not allow cookies to be installed. However, if you do this, you may need to set your own preferences each time you visit a website (site).

9.5. Το mmscomgr.gcom δεν χρησιμοποιεί cookies για κανέναν άλλον σκοπό πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν ούτε για να συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies από την Google Analytics.

Google Analytics is a Google tool that helps websites see how users engage with their websites. It can use a set of cookies to collect information and report statistics about website usage without identifying individual Google visitors.

The main cookie used by Google Analytics is the "__ga" cookie. In addition to reporting website usage statistics, Google Analytics may also be used, along with some of the advertising cookies described above, to help display more relevant ads on Google properties (such as Google Search) and across the web.

10. ELECTRONIC TRANSACTIONS

10.1. Transactions are made electronically, through the following methods.

Ι) Paypal - Credit Card.

II) Bank Transfer.

ΙΙΙ) Payment on delivery (Replacement).

10.2. Σε κάθε συναλλαγή με χρήση των παραπάνω τρόπων, η ιστοσελίδα εκδίδει απλή απόδειξη στον πελάτη, που αποδεικνύει την αγορά του προϊόντος ή των προϊόντων. Η ιστοσελίδα (site) mmscomgr.gcom, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν ο χρήστης ή επισκέπτης ή πελάτης ή μέλος της, κάνει κακή χρήση των παραπάνω τρόπων πληρωμής, ή κατάχρηση αυτών.

In the event that the user or visitor or customer or member wishes to carry out a transaction beyond these mentioned ways, he/she should first contact the commercial department through the special contact form of the website (site).

11. SECURITY OF ELECTRONIC (ONLINE) TRANSACTIONS

11.1. Η ιστοσελίδα (site) mmscomgr.gcom, χρησιμοποιεί για την ασφάλεια των συναλλαγών, ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας και κωδικοποιημένη διασύνδεση, που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής του χρήστη και της ιστοσελίδας mmscomgr.gcom.

11.2. SSL creates a secure connection between the server hosting a website and the visitor's browser, thus protecting all information transferred to and from the website, such as username, passwords, credit card numbers, etc.

11.3. Every time a visitor enters your website, an encrypted connection is established with the browser they are using.

11.4. Safety indications. The website visitor will see a padlock and https:// displayed in the address bar of their browser and will know that their information is secure.15.5.

All data transferred to and from your website are encrypted so that no third party, without the required authorization, can read or intercept them.

11.5. Το SSL (Secure Sockets Layer) πιστοποιητικό, επικυρώνει την αυθεντικότητα του website και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οι online επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές. Έτσι και εφόσον η ιστοσελίδα (site) mmscomgr.gcom χρησιμοποιει ένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, ή χρηστών ή πελατών ή μελών και διασφαλίζει τις online συναλλαγές με αυτούς.

12. DISCLAIMER - COMPLIANCE WITH CONDITIONS

12.1. Ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) mmscomgr.gcom, θα πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά τους παραπάνω όρους χρήσης και σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει κάτι, θα πρέπει να επικοινωνήσει, με την ιστοσελίδα, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας (contact form), έτσι ώστε να του παραχθούν εξηγήσεις.

12.2. Εφόσον ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) mmscomgr.gcom, έχει διαβάσει και έχει καταλάβει τους όρους χρήσεις και τις προϋποθέσεις και συμφωνεί με αυτούς, τότε η ιστοσελίδα (site) δεν φέρνει καμιά ευθύνη, για οτιδήποτε ηθική, οικονομική και άλλη ζημιά υποστεί.

MMS | Θαυματουργό Ορυκτό Διάλυμα - Ελλάδα - Όροι και Προϋποθέσεις - Αγορά MMS.
MMS | Miraculous Mineral Solution - Greece - Terms and Conditions - Buy MMS.